Вижте новите възможности на GeoSCAN 2.0

Вижте новите възможности на GeoSCAN 2.0

Новата версия на програмата GeoSCAN идва с подобрени възможностите за провеждане на системен мониторинг на земеделските посеви чрез спътникови изображения и пробовземане с висока точност както на големи, така и на малки по мащаб земеделски стопанства.

Какво да очакват земеделските производители от GeoSCAN 2.0 през 2016г.?

  • Интеграция между GeoSCAN 2.0 и предлаганите услуги от лабораторията към НИК Агро Сървис по  пробовземане и анализ на почвени и листни проби. Резултатите от тези анализи, като  съставeни почвени карти за съдържанието на азот, фосфор,калий и други елементи, се визуализират директно в платформата GeoSCAN0;
  • Нов интуитивен интерфейс на софтуерната платформа, в крак с последните тенденции в уеб-дизайна;
  • Подобрена чувствителност на вегетационния индекс;
  • Нов период на заснемане – от ноември, с цел проследяване на ранните фази на развитие на есенните култури;
  • Мобилно приложение, което позволява на фермерите да следят състоянието на посевите си докато са в движение или далеч от Копии часов omega компютър и дори без наличието на интернет връзка. Приложението е налично както за Android, така и за iOS базирани устройства.

 

Целта на подобрената версия на програмата е да позволи на фермерите да получават безценна информация за състоянието на посевите по-рано, в рамките на вегетационния сезон, което ще им подпомогне да вземат по-обосновани управленски решения.

 

Следете сайта и Facebook страницата ни или се свържете с нас на +359 2 974 43 33 за допълнителна информация относно GeoSCAN.