Вижте новите възможности на GeoSCAN 2.0

Вижте новите възможности на GeoSCAN 2.0

Новата версия на програмата GeoSCAN идва с подобрени възможностите за провеждане на системен мониторинг на земеделските посеви чрез спътникови изображения и пробовземане с висока точност както на големи, така и на малки по мащаб земеделски стопанства. Какво да очакват земеделските производители от GeoSCAN 2.0 през 2016г.? Интеграция между GeoSCAN 2.0 и предлаганите услуги от лабораторията [...] Повече