Развитие на културите

GeoScan позволява чрез сателитни изображения да се проследява развитието на растенията и влажността.

Развитието е изобразено чрез карти с вегетационен индекс(NDVI). 

zoni 02-39 str

В платформата вегетационният индекс е представен чрез графики и диаграми и карти, на които може ясно да се установят проблемните зони в полетата.

Влажността на растението също е представена в същата форма, като по този начин лесно се проследява зависимостта между влажността на растението и неговото развитие.

Наблюдението на вегитационния индекс помага да проконтролираме слабите зони в полето още в ранна фаза, чрез намалелия хлорофил в растенията, който може да е резултат от нападение на вредители, наводнение зони, проблем с обработки, заплевеляване, ефект на предшественика. Чрез системата можем да проследим и развитието на различните сортове. Лесно се остановяват и силните зони. Системата помага и по време на жътва, чрез наблюдение на влажността. За пълен мониторинг Geoscan дава възможност и за по прецизни полеви наблюдения чрез маркирането на зони, до които ще ни заведе мобилното приложение. Без проблем може да се качи снимка или да се добави коментар.

вегетационен индекс

N-VRA Променливата норма на торене с Азот (N VRA) позволява да се създават карти от потребителите директно в платформата. Картите се основават на вегетационният индекс поради високата положителна корелация между  хлорофилът и азотното съдържание. 

Инструмента за създаване на картите с променлива норма на торене с азот позволява да се създават различни зони за управление в рамките на един парцел. 

Входните параметри, които потребителя е нужно да въведе са следните:

  •  Избор на дата на заснемане със сателит, на чиято основа да се създаде карта за променлива норма с Азот;
  •  Тип визуализация;
  •  Избор на брой класове (зони за управление);
  •  Задава се плоска норма на торене с Азот (активно вещество); 
  •  Избира се продукт за приложение със съответното количество Азот;
  •  Цена на продукта за кг.;

Потребителя може да си създаде собствен сценарии за променлива норма в зависимост от особеностите на своето поле и неговото състояние към момента на заснемане със сателит. 

Инструмента изчислява и разликата в приложеното количество продукт и активно вещество, както и цената за приложението между плоската норма и променливата норма на торене с Азот. 

  • Използвайки тaзи формa, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.