Почвени карти

почвени карти

С подобрението на функционалностите на платформата GeoScan всички резултати от извършените почвени пробовземания в стопанството и резултатите след направените анализи са на един клик разстояние.

почвени карти и анализи

Чрез платформата земеделците могат директно да достъпват архива от всички направени пробовземания и да проследят маршрута на техниката и пробовземача, които са ги изпълнили.

Цифровите агрохимични карти с разпределението на хранителните елементи в резултат на направени почвени анализи също са на разположение на клиентите.

Фермерите имат възможността да изчислят и точно колко са спестили с променливото торене / VRA/ с помощта на дигитален инструмент в платформата.

Ползи

  • Лесен достъп до информация за извършените пробовземания в стопанството
  • Разположение с ценна информация и данни за взимане на навременни решения
  • Прецизно планиране на последващи действия и бъдещи разходи за стопанството
  • Детайлен поглед и визуализация на картите с резултати след направени почвени анализи
  • Използвайки тaзи формa, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.