Ново основно табло с подробна статистика за стопанството в GeoSCAN

Ново основно табло с подробна статистика за стопанството в GeoSCAN

В GeoSCAN вече имате възможност да виждате статистиката за площите в рамките на вашето стопанство по различни критерии. По този начин следите развитието на посевите още по-детайлно и можете да вземете навременни мерки при необходимост.

Благодарение на новото основно табло в GeoSCAN следите статистика за площите:

  • по култури;
  • като процент от общата площ на стопанството;
  • според състоянието на вегетационния индекс, в което се намират;
  • спрямо процентно разпределение по индексни класове.

Виждате количеството декари в определено състояние на развитие, общата площ на парцелите с една култура и среден индекс за всяка една дата на заснемане.

Напомняме че за да се възползвате от тази функционалност както и от други като:

  • Анализ на среден индекс и сравняване на едно поле с всички останали полета със същата култура;
  • Ефективните температурни суми и фенологичния календар в GeoSCAN

е необходимо единствено да попълните културата и дата на сеитба за всяко отделно поле.

Освен новото Основно табло със статистическа информация, всички абонати на GeoSCAN получават сателитни изображения на своето поле на всеки 4 до 8 дни, а метеорологичните данни и агрограмите се актуализират на всеки 4 часа, за да осигурят максимална точност при анализа на културите и тяхното развитие.