Мониторинг на полетата

Платформат GeoScan дава възможност за детайлен поглед на състоянието на полетата. Основните показатели, които се визуализират са:

  • Култури по парцели
  • Диаграма за развитие на културата
  • NDVI (вегетационен индекс) и NDWI(влажност) графика
  • Функция за настройка на NDVI 
  • N-VRA чрез вегетационния индекс
  • Анализ на пробовземания
  • Почвени карти
  • Поставяне и преглед на маркери

Разберете повече за видовете почвени карти, които се визуализират в платформата и как ефективно може да планирате храненето на растенията.

Научете повече за това как може да проследявате в реално време развитието на вашите растения с помощта на сателитни изображения и детайлни данни от полето.