Метеорологични станции

Потребителите на платформата GeoScan имат възможност да проследят цялата генерирана информация от метеорологичните станции в стопанството.

meteostation

Предоставената локална метеорологична информация включва следните параметри:
■ Ежедневни исторически данни за минимална и
максимална температура и валежи за една година назад;
■ 5-дневна обобщена прогноза за средно денонощни температури и валежи, както и ежедневна почасова прогноза;
■ Агрограмите показват развитието на метеорологичната обстановка посредством параметрите
от жизнено значение за развитието на посевите
като:
– температура на въздуха (оC);
– количество валежи (мм);
– вероятност за валежи (%);
– височина (км) и гъстота на облачната покривка (%);
– интервал за пръскане;
– евапотранспирация (мм),
– потенциална евапотранспирация (мм);
– относителна влажност (%);
– скорост, посока и пориви на вятъра
(км/ч на 10м височина).
■ Агропрогноза

  • Използвайки тaзи формa, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.