Мониторинг на машинния парк

Платформата GeoScan позволява да се осъществява мониторинг на всички машини в стопанството. Това означава, че в релано време се получава информация за местоположението моментното състояние на машината, в коя Геозона работи, моментния разход на гориво, водача и инвентара. 

 

С данните за  ширината и вида на инвентара пък се получава по-детайлна информация за обработени декари и типа обработка. Системата разполага с възможност, при която транспорта и придвижването между блоковете се разделят от реално извършените обработки. 

следа

Може да проследим етапа на обработка чрез следите на машината и обработките в земеделския блок. Системата представя в графичен вид обобщени данни за общо измината дистанция, обработени декари и тотално изразходено гориво. Цялата генерирана информация може да бъде под формата на  репорт или да се изпрати директно на имейл, а също така да се  сортира по култура, земеделски блок, машина, водач, тип обработка. Наличните данни в платформата помагат да се проследи дейността на машините, етапите на обработки и разхода на гориво. 

 

Още едно основно предимство е, че чрез платформата  може да разделим разхода на гориво от транспорт, който е голямо перо в общия разход от обработките на машините. По този начин да извършим по-прецизна калкулация и планиране на бъдещи разходи за стопанството. 

  • Използвайки тaзи формa, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.