Какво ново през сезона в GeoSCAN 3.0?

Какво ново през сезона в GeoSCAN 3.0?

По-чести снимки, калибриране на фенологичния календар, множество уведомления, полезни за всеки земеделски производител и агроном и още много новости в GeoSCAN 3.0.

 

С GeoSCAN 3.0 вече получавате много повече снимки! На всеки 10 дни в платформата GeoSCAN са налични снимки с висока резолюция от ново заснемане. Почестите заснемания се дължат на добавянето на нов източник на сателитни данни към нашата платформа. Това дава възможност да се следят детайлно всички фенофази на развитие на посевите.

В GeoSCAN вече можете да виждате детайлни и обобщени почвени карти за основните елементи като: азот, фосфор, калий, както и за pH и хумус. Обобщената информация подпомага интерпретацията на почвените карти, като предоставя качествена оценка на почвените резултати.

При изчисляването на ефективните температурни суми (GDD) в платформата GeoSCAN вече можете сами да калибрирате фенологичния календар, като имате възможност да:

  • определите датата на поникване чрез въвеждане на дата от календар;
  • сами да определите настоящата фенофаза на развитие на Вашите посеви на базата на теренните Ви наблюдения с цел калибриране на фенологичния календар за всеки парцел.

Нови уведомления

В платформата са налични вече два нови типа уведомления, които да спомогнат ежедневната Ви работа:

  • Нотификации за невидяни снимки за всеки парцел;
  • Нотификации за наличието на облаци върху всеки от парцелите Ви, както и процентно разпределение на облачната покривка върху парцела.

Важно да знаете!

При всяко ново заснемане на Вашите полета ще бъдете уведомени чрез мобилното приложение на GeoSCAN, което може да изтеглите от PlayStore или AppleStore. Необходимо е само да влезете с Вашия акаунт и автоматично ще получавате известия!