Следете развитието на културите в детайли с GDD индикатора в GeoSCAN

Следете развитието на културите в детайли с GDD индикатора в GeoSCAN

Growing Degree Days (GDD) или Ефективни температурни суми е индикатор, който показва в каква фенофаза се намира даден парцел. Чрез него фермерите могат да проверят дали посевите се развиват по-добре, сходно или изостават спрямо многогодишните данни за полето.

Защо да следим температурата и валежите?

Състоянието на културите дo голяма степен зависи от локалната метеорологичната обстановка. Най-важните елементи, които определят степента на развитие на посевите и жизнеността им са:

  • температурите (максимална и минимална);
  • количеството валежи.

Именно те могат да подпомогнат по-бързото развитие на посевите или да се превърнат в лимитиращ фактор, когато не са благоприятни.

Как се изчислява GDD?

Ефективни температурни суми (GDD) се изчисляват чрез сумиране на температурите за всеки ден по време на определен период. На базата на натрупаните GDD стойности може да се определи кога културата преминава от една фенофаза в друга.

При преминаването на посевите в нова фаза на развитие, GeoSCAN дава информация и за количеството валежи за периода на конкретната фаза.  Така земеделският стопанин получава индикация дали растенията изпитват стрес поради прекомерно или недостатъчно количество валежи, или се развиват оптимално.

За новата стопанска година GeoSCAN предлага:

  • Обновена графика на натрупаните ефективни температурни суми (GDD), благодарение на която проследяването на развитието на парцелите в различните фенофази е много по-лесно;
  • Повишена точност на GDD стойностите за отделните култури (пшеница, ечемик, рапица, овес, слънчоглед и царевица), което позволява още по-детайлно балюдение на състоянието им;
  • Повишена точност на метеорологичните данни – за още по-прецизно изчисляване на GDD и количеството валежи в полето.

Съществува много силна зависимост между нарастването на температурите и растежа на посевите, както и между количеството валежи и жизнеността на земеделските култури. Всичко това доказва влиянието което имат основните метеорологични фактори върху състоянието на посевите и колко важно е да имате актуална информация за тях във всеки един момент. Благодарение на GeoSCAN получавате достъп до тези данни, за да взимате по-успешни управленски решения и свеовременни мерки при необходимост.