Още по-прецизно наблюдение на посевите с GeoSCAN и Pessl

Още по-прецизно наблюдение на посевите с GeoSCAN и Pessl

Един от най-важните фактори, за да се вземат своевременни управленски решения е информацията. Ето защо в платформата на GeoSCAN вече имате достъп до още повече данни за развитието на посевите, благодарение на интеграцията между програмата за сателитно заснемане на посевите и метеостанциите Pessl.

След добавянето на новите функционалности, фермерите вече могат да наблюдават данните от своите метеостанции Pessl директно в платформата на GeoSCAN и да ги съпоставят с останалата информация за посевите. Всеки абонат може сам да зададе радиус в рамките на своето стопанство и да получава метеорологична информация за включените в него полета, на база на копии часов москва данните от локалната метеостанция Pessl.

Интеграцията между Pessl и GeoSCAN позволява на земеделските производители да следят:

  • исторически данни за температура и валежи;
  • текущата температура.

Сравнявайки данните от своята локалната метeостанция със сателитните снимки в GeoSCAN и изчисления вегетационен индекс, фермерите могат да направят по-точна оценка на състоянието на посевите, да определят по-категорично причините за наличието на слаби зони в полето и да вземат своевременни мерки.

От началото на септември GeoSCAN предлага и още по-чести сателитни снимки – средно на всеки 4-8 дни, което, в комбинация с данните от метеостанциите Pessl, дава възможност за още по-прецизен мониторинг на посевите.