GeoSCAN индекс за водно съдържание (NDWI) за ранно известяване на засушаване и воден стрес при посевите

GeoSCAN индекс за водно съдържание (NDWI) за ранно известяване на засушаване и воден стрес при посевите

Освен вегетационен индекс, абонатите на GeoSCAN могат вече да виждат в платформата и новия индекс за водно съдържание (NDWI), изчислен на базата на сателитни снимки.

КАРТА НА ВЕГЕТАЦИОНЕН ИНДЕКС

КАРТА НА ИНДЕКС НА ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ

Новият индекс NDWI е индикатор, чувствителен към промените в съдържанието на вода в листата на растенията, когато има растителна биомаса върху полетата и почвената влага, когато няма растителност.

По време на засушаване растителната покривка може да бъде подложена на воден стрес, което би могло да се отрази върху развитието на посевите – да причини тяхното загиване или недобра продукция.

Ранното известяване за подобно явление може да бъде изключително полезно за взимане на бързи превантивни мерки и ограничаване на последствията.

Освен засушаването и водния стрес, върху стойностите на водния индекс влияние оказват и фактори като промените в земното покритие, нападения от болести, вредители и др. Използването на този индикатор в комбинация с други, предоставящи информация за количеството валежи и влага на почвата, позволява по-точно да се определят причините за вариацията на индекса и дали слабите зони се дължат именно на липсата на влага.

.

Свържете се с нас, за да научите повече за GeoSCAN и новите функционалности на програмата!