GeoSCAN индекс за водно съдържание (NDWI) за ранно известяване на засушаване и воден стрес при посевите

GeoSCAN индекс за водно съдържание (NDWI) за ранно известяване на засушаване и воден стрес при посевите

Освен вегетационен индекс, абонатите на GeoSCAN могат вече да виждат в платформата и новия индекс за водно съдържание (NDWI), изчислен на базата на сателитни снимки. КАРТА НА ВЕГЕТАЦИОНЕН ИНДЕКС КАРТА НА ИНДЕКС НА ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ Новият индекс NDWI е индикатор, чувствителен към промените в съдържанието на вода в листата на растенията, когато има растителна биомаса върху [...] Повече