Ново основно табло с подробна статистика за стопанството в GeoSCAN

Ново основно табло с подробна статистика за стопанството в GeoSCAN

В GeoSCAN вече имате възможност да виждате статистиката за площите в рамките на вашето стопанство по различни критерии. По този начин следите развитието на посевите още по-детайлно и можете да вземете навременни мерки при необходимост. Благодарение на новото основно табло в GeoSCAN следите статистика за площите: по култури; като процент от общата площ на стопанството; според [...] Повече