Следете развитието на културите в детайли с GDD индикатора в GeoSCAN

Следете развитието на културите в детайли с GDD индикатора в GeoSCAN

Growing Degree Days (GDD) или Ефективни температурни суми е индикатор, който показва в каква фенофаза се намира даден парцел. Чрез него фермерите могат да проверят дали посевите се развиват по-добре, сходно или изостават спрямо многогодишните данни за полето. Защо да следим температурата и валежите? Състоянието на културите дo голяма степен зависи от локалната метеорологичната обстановка. Най-важните елементи, които определят степента на [...] Повече